16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
Zájmové kurzy Fitness, Thai-boxu nebo MMA

Související stránky

Zájmové kurzy Fitness jsou určeny studentům, zaměstnancům aabsolventům Vysoké školy ekonomické v Praze. V nabídce jsou různé formy aerobiku – Step aerobik, taneční aerobik, Body Work, Tae-bo, dále například Zumba, Tabata, Pilates, Jóga, zdravotní cvičení. Rozvrh kurzů je na každý semestr aktualizován viz. Rozvrh předmětů CTVS – zájmové kurzy.

Kurzy probíhají v období semestrální výuky na Žižkově – tělocvična Italské budovy (IB 307) a tělocvična staré budovy (SB TEL). Lektory kurzů jsou převážně studenti a absolventi VŠE v Praze. Zájmové kurzy Fitness jsou nad rámec studijních povinností a nelze na nich získat zápočet.

 

Informace k zápisu do kurzů Fitness pro letní semestr ak. roku 2015/16

Registrace na letní semestr od pátku 12.února od 8.00 do pátku 19.února do 20:00 hodin. V průběhu registrace je možné navštívit kurzy nezávazně.

Cena kurzu: absolventi 1000,- Kč

Registrace se provádí v  ISISu , v sekci Osobní management, pomocí aplikace Přihláška do kurzu. Informace k postupu naleznete na wiki.vse.cz. Aplikace bude zprovozněna pouze v termínu registrace. Odhlášení je možné pouze mailem (iva.veberova@vse.cz).

Uživatelům ISIS s již uplynulou 180 ti denní lhůtou od konce studia (absolventům VŠE),

  • kteří si pamatují své přihlašovací údaje do ISIS, doporučujeme před registrací do kurzu vyplnit v sekci „Přizpůsobení informačního systému – Uživatelská nastavení – Osobní stránka – Mé osobní údaje“ svůj soukromý e-mail (položka E-mail), na který budou po schválení registrace odeslány nové přístupové údaje do ISIS. Pokud tak neučiníte, nebudeme mít možnost, jak Vám nové údaje sdělit, neboť se již nedostanete ani do své poštovní schránky v ISIS.
  • kteří si nepamatují své přihlašovací údaje do ISIS, kontaktují Systémového integrátora CTVS 

Úspěšnost registrace je možno ověřit v sekci Moje studium – Portál studenta s časovou prodlevou nejpozději 23.2.2016.  Po přijetí do kurzu je nutné provést bezhotovostní platbu nejpozději do 23.2.2016. Platby za více kurzů nesčítejte, každý kurz zaplaťte samostatným příkazem s příslušným variabilním symbolem.

Číslo účtu: 1828862 / 0800

Variabilní symbol platby za jeden kurz je desetimístný s následující strukturou: 6KKKCCCCCC

6 – Zájmové kurzy Fitness

KKK = kód konkrétního kurzu dle Rozvrhu předmětů CTVS (201,202, atd.)

CCCCCC = šestimístné číslo obsahující ID studenta z ISIS (ne číslo z identifikační karty). Pokud je číslo kratší než šest míst, bude zleva doplněno příslušným počtem nul, např.: 055923

Permanentku obdržíte na kurzu od svého lektora po přijetí platby.

Kapacita jednotlivých kurzů je stanovena podle velikosti tělocvičny a formy cvičení cca 30 osob. Při přihlašování rozhoduje termín registrace.

Garant zájmových kurzů Fitness: Mgr. I. Veberovou – iva.veberova@vse.cz
Více informací zde:
http://ctvs.vse.cz/zajmove-kurzy/zajmove-kurzy-fitness/
http://ctvs.vse.cz/zajmove-kurzy/zajmove-kurzy-thai-box-2/
http://ctvs.vse.cz/zajmove-kurzy/zajmove-kurzy-mma/