16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
Nový děkan Fakulty podnikohospodářské

Související stránky

Děkanem Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze byl dne 16. dubna 2014 zvolen na čtyřleté funkční období prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. vykonává v současné době na Fakultě podnikohospodářské funkci proděkana pro vědu a je vedoucím katedry psychologie a sociologie řízení. Je také akademickým ředitelem ISBM – Mezinárodní školy podnikání a managementu a garantem programu Honors Academia. Od roku 2006 pravidelně hostuje na univerzitě v Regensburgu.

Odborně se specializuje na problematiku sociologie a psychologie řízení, sociologický výzkum, personální řízení, podnikovou kulturu a interkulturální management. V roce 1993 byl habilitován pro obor podniková ekonomika a management a v roce 1998 byl jmenován profesorem. Byl hlavním řešitelem řady mezinárodních projektů, projektů GA ČR a je intenzivně zapojen do spolupráce s praxí.

Životopis a programové cíle nového děkana FPH