16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
Národohospodářská fakulta již po páté druhá v anketě Hospodářských novin

Související stránky

Národohospodářská fakulta potvrdila své postavení v čele ekonomických univerzit, když se umístila na druhém místě v aktuálním žebříčku, který každoročně vyhlašují Hospodářské noviny. Zopakovala tak umístění z minulého roku. V míře nezaměstnanosti absolventů fakult v období půl roku až dva roky po absolvovaní školy jí patří také druhé místo s nezaměstnaností absolventů pohybující se kolem 1,4 %. Toto ocenění patří v první řadě přibližně 2 300 studentům, ale také akademickým pracovníkům NF VŠE. Všem blahopřejeme! Metodika výpočtu.

Mezinárodní zapojení školy Zájem o školu Pedagogové Věda Celkem
Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 6,8 7,2 7,5 9,5 31
Národohospodářská fakulta VŠE v Praze 4,1 9,6 5,6 8,5 27,8
Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 3,5 4,8 9 9 26,3
Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze 3,6 5,4 6,8 10 25,8
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 5,5 4,7 6,1 8 24,3

Historie umístnění:

2016 2. místo
2015 2. místo
2014 2. místo
2013 2. místo
2012 2. místo
2011 1. místo