16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
Krátkodobé kurzy pro veřejnost

Související stránky

Institut oceňování majetku připravuje kromě základních dlouhodobých kurzů i krátkodobé nadstavbové kurzy zaměřené zejména na užší okruhy otázek spojených s oceňováním různých majetkových složek, případně další témata. Účastníci vždy na závěr kurzu obdrží certifikát o účasti na daném kurzu, který mohou využívat například pro účely prokazování péče o svoji kvalifikaci.

Aktuálně nabízené kurzy

Informace o platbě kurzu najdete na poslední stránce pozvánky na příslušný kurz.

Přeměny obchodních korporací, dispozice s podnikem, prodej a nákup společností (M&A) (včetně právních, účetních a daňových aspektů) – 29. 5. až 1. 6. 2017

Jedná se o čtyřdenní seminář věnovaný problematice přeměn, akvizic a fúzí. Jedná se o opakování úspěšného semináře, který proběhl v roce 2012 po novele zákona o přeměnách. Rádi bychom pro vás opět zopakovali výklad základních pravidel pro realizaci fúzí a rozdělení, připomněli možnost přeshraničních transakcí, ukázali způsob stanovení rozhodného dne, upozornili na povinnosti znalců při oceňování jmění společností při přeměnách mezi spojenými osobami.