3. května: Absolventská středa – Chartered Financial Analyst® (CFA): Proč zvolit nejuznávanější kvalifikaci v oblasti investic a finační analýzy na světě

Zveme Vás co nejsrdečněji v rámci projektu Absolventské středy na přednášku 3. května od 18:00 do 19:30 hodin v Rajské budově VŠE na Žižkově v posluchárně RB101. Téma přednášky je Chartered Financial Analyst® (CFA): Proč zvolit nejuznávanější kvalifikaci v oblasti investic a finační analýzy na světě, kde Vám představí Ing. Marek Jindra, Ph.D., CFA, FCCA, ASA nejrespektovanější a nejuznávanější
profesní kvalifikaci pro specialisty v oblasti investování, správy investic a finanční analýzy na světe, a
to jak pro zájemce o získání této kvalifikace, tak i z hlediska přínosů pro zaměstnavatele.
Přednáška bude zakončená diskusí s malým pohoštěním.

 

Ing. Marek Jindra, Ph.D., CFA, FCCA, ASA:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague