16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
10. listopadu: Udělení čestného titulu doctor oeconomicae honoris causa prof. Mintzbergovi

Související stránky

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc., předá profesorovi Henry Mintzbergovi čestný titul „doctor oeconomiae honoris causa“ ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v 16.30 hod. ve Vencovského aule. Na tuto slavnostní událost jsou zváni studenti, vyučující, absolventi VŠE i veřejnost.

Profesor Henry Mintzberg je předním světovým odborníkem v oblasti managementu. Celou svoji profesní kariéru se věnuje problematice managementu a business strategií, napsal více než 170 odborných článků a 17 knih. Postupně se zaměřoval na povahu manažerské práce a pracovní role manažerů, organizační strukturu a její efektivní design, strategické plánování a řízení a také vzdělávání v oboru managementu. Je profesorem managementu na McGill University v Montrealu a hostujícím profesorem na řadě univerzit v Evropě i v zámoří.

Jeho zásadním přínosem je inovátorský pohled na manažerské funkce, resp. manažerské role, zkoumání každodenního života manažera a v důsledku toho alternativní přístup ke vzdělávání a rozvoji manažerů. Henry Mintzberg se zasloužil o zásadní posun v oblasti organizační teorie, kde vedle jiného rozpracoval koncept adhokracie a inovativní organizace (jako opak byrokracie). V průběhu své profesní kariéry obdržel desítky mezinárodních ocenění a čestných titulů.

Na návrh Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské ze dne 24. února 2016 rozhodla o udělení čestného doktorátu „doctor oeconomiae honoris causa“ Henry Mintzbergovi dne 15. března 2016 Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze.