Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Absolventské centrum

Aktivity absolventského centra podpoří ti z Vás, kdo se zaregistrují k absolventskému členství.

Finance získané z části registračního poplatku využijeme na rozvoj a zkvalitnění služeb poskytovaných absolventům VŠE, a to zejména na:

  • přípravu odborných i společenských akcí pro absolventy, možnost sdílení zkušeností a networkingu
  • kontinuální a pravidelné informování o dění na půdě VŠE *
  • zvyšování počtu absolventů propojených s výukou a výzkumnou činností na VŠE, častější kontakt a zpětná vazba
  • realizace výzkumů pracovního uplatnění absolventů VŠE a aplikace zjištění do vzdělávací činnosti na VŠE
  • péči a zkvalitňování centrální elektronické databáze absolventů
  • rozšiřování počtu absolventů zaregistrovaných do elektronické databáze
  • další aktivity související s péčí o absolventskou síť a její propojení se školou

v závislosti na Vašem aktuálním nastavení v osobním účtu absolventa (po registraci na absolventi.vse.cz v sekci Můj účet – Spolupráce s VŠE)

a


Děkujeme za Váš zájem o rozvoj školy a péče o Vás, absolventy.